Ga naar de inhoud

Tenslotte

De komende zondagmorgen hoopt de kleine Marigje Johanna (Hanna), dochter van de fam. P.J. Matze-Jonker te worden gedoopt. Wij bidden om een gezegende dienst. De kinderen uit Oekraïne met hun begeleiders zijn de komende zondag hier voor het laatst in de kerk. Wij zijn dankbaar, dat dhr. en mevr. Nico en Ira van den Breevaart uit Ridderkerk steeds voor het “live” vertalen van de diensten hebben gezorgd. Zij doen dat met veel liefde. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Zij hebben er veel voor over gehad. Wij danken ook dhr. Frank Scheurwater die voor het technische deel heeft gezorgd. Wij zijn blij, dat wij dit als kerk de kinderen uit Oekraïne hebben kunnen bieden. Wij wensen hen een goede thuisreis en het licht ook al in hun jonge leven van Gods vrede. Met een hartelijke groet ook aan nu allen,
uw ds. J.A.H. Jongkind.