Tenslotte: Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.