Ga naar de inhoud

Tenslotte

Het spijt me, dat ik aan de morgen van de Eerste Pinksterdag zelf niet in de gelegenheid ben de dienst hier te leiden. Dat is vanwege het feit, dat onze Eric dan in Nieuwpoort zijn openbare geloofsbelijdenis hoopt af te leggen. Wij wensen elkaar hier en in Nieuwpoort een goede dienst toe. Op het pinksterfeest is wat de profeten al voorzegden uitgekomen. De Geest van het geloof en de liefde stortte God uit. Christus had die Geest eerlijk met Zijn lijden en sterven verworven; maar Hij hield Die niet voor Zichzelf (Hij hield nooit ook maar iets voor Zichzelf). Maar voor zover wij het dragen kunnen gaf Hij aan Zijn gemeente die Geest. Zo rust nu de Geest der heerlijkheid op ons als de rente van het kapitaal dat in de hemel voor ons wordt bewaard. Hier op aarde is er geen enkel kapitaal veilig. Maar daar boven is onze grote rijkdom veilig belegd. U en ik kunnen van de rente of het vruchtgebruik ervan goed leven! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.