Er zijn een heleboel dingen nuttig en nodig voor wat het kerkelijke leven betreft; maar het meest hebben wij het nodig om heel stipt en trouw `s zondags in de kerkdiensten aanwezig te zijn om Gods goede woord te horen. Tot die trouw en liefde roep ik u nog maar weer eens heel hartelijk op! Ook de (al wat grotere) kinderen moeten wij, denk ik, ijverig leren, dat er op de zondag twee keer kerk is. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.