De a.s. zondagmorgen hoopt de kleine Thijs Ruben Jan Koorevaar, zoon van Gerard en Marjan Koorevaar-van Spengen te worden gedoopt. Wij bidden om een gezegende dienst. Ik kan het soms niet laten om een bepaald boek dat ik heb gelezen u ook aan te bevelen. Vroeger hadden we hier ouderling C.W. Korevaar die in zijn tijd een groot aanzien genoot. Hij zei op huisbezoek vaak: “Leest u zo nog wel eens wat?” Hij bedoelde dan niet “het Kontakt”, maar hij had het dan over boeken en bladen die de Bijbel dichterbij de harten van de mensen brengen. Ik wijs u graag op het evenwichtige boekje “Bloeien, snoeien en groeien (over de ontwikkeling van het geloofsleven)” van dr. H. van den Belt. Hij zegt op blz.9: “Er is iets ernstig mis als een christen niet groeit in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Het is echter evenmin een goed teken als een christen van zichzelf vindt dat hij erg goed groeit en dat hij steeds heiliger leeft”. Zulke zinnen zetten de toon. Ik beveel u dit boekje hartelijk aan. Het boekje is uitgegeven bij Groen te Heerenveen. Het ISBN-nummer is 978-90-5829-868-3. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.