De vrouwen zochten op de morgen van de eerste dag van de week het lichaam van de Heere Jezus. Maar zij vonden het niet. Als zij wel het dode lichaam van de Heere Jezus in het graf gevonden hadden, hadden ze nooit meer echt blij kunnen zijn. Jezus zou dan helemaal mislukt zijn ondanks alle mooie idealen. Maar nu is Hij opgewekt als de levende Heere. God, de Vader, is het die Hem na Zijn diep vernederende weg in Zijn eer herstelde en die Hem een kroon op het hoofd heeft gezet. “De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen!” (Lk.24:34). Met een hartelijke groet, zoals altijd mede namens de kerkenraad, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.