In Zondag 17 van de Heidelberger wordt als laatste, maar bepaald niet als minste, gevolg van Christus` opstanding genoemd, dat ook wij met ons lichaam eenmaal op zullen staan. Het zou Christus` eer te na zijn, als Hij slechts onze ziel zou verlossen en wanneer ons lichaam ook niet weer zou leven. Wij hebben een ziel, maar ook een lichaam te verliezen! Met ons lichaam kunnen wij heel wat te stellen krijgen. Maar het is dit, ons eigen, vaak zo afgetobde lichaam, dat weer opgewekt wordt. De laatste bladzijde van de Bijbel zegt, dat er ooit geen dood en geen rouw meer zal zijn. De littekens van onze crises zullen er dan nog wel zijn. Net zoals de littekens van Christus ook nog in Zijn handen en Zijn zijde zichtbaar waren toen Hij opgestaan was. Maar dan zijn die littekens eretekens, overwinningstekens! Ik wens u een gezegend en mooi Pasen!
Uw ds. J.A.H. Jongkind.