Ga naar de inhoud

Tenslotte

Wij volgen Christus in de diensten op de weg naar het kruis. Wij bidden om een woordbediening waarin wij, mensen, aan onze zonde worden ontdekt en diep worden vernederd en waarin de Heere Jezus mag worden verhoogd. Met een vriendelijke groet, m.n. voor de mensen die een diepe weg gaan, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.