Ons meeleven willen wij hier met een enkel woord doen blijken met dhr. A. Stigter, die nu, na zo ongeveer een half jaar een “balling” te zijn geweest, weer in zijn eigen huis woont. Er is intussen door zijn buren goed voor Dhr. Stigter gezorgd. Mooi, dat er in deze wereld nog zoveel onderlinge liefde mag zijn! Wij kregen vanuit Giessenburg van Lennart en Lydia Korevaar-van Renswoude het bericht van de geboorte op 3 maart j.l. van de kleine Sven Jacob (Sven). Wij feliciteren de ouders en grootouders daar heel hartelijk mee! De komende dinsdag D.V. houden wij voor dit seizoen voor de laatste keer catechisatie. Wij geven het als ouders en als catecheseteam aan God weer terug. Er is veel onvolkomens in geweest. Wij hebben mogelijk niet zo liefdevol en ernstig tot het hart van de jongeren gesproken als wij wel gemoeten hadden. Wij bidden, dat de jongeren bij de kerk bewaard zullen blijven en dat God hen zegent met de rijkdom die de aardse dingen ver overtreft. Zo nemen wij als gezinnen en gezinnetjes in de kerk de komende zondag onze plaatsen weer in. Wij bidden dat Gods Geest het wat wij horen in ons hart draagt. Met een vriendelijke groet, vooral voor hen, die veel zorgen en een zwaar leven hebben, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.