De afgelopen zondag is in Alblasserdam de moeder en schoonmoeder overleden van dhr. en mevr. P.J. Verwoert-Vos. Peters moeder werd 88 jaar oud. Moge God de fam. Verwoert zegenen met Zijn genadige nabijheid. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.