“Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven” (Joh.6:67 en 68). Joost van den Vondel schreef de onvergetelijke regel: “Buiten God is `t nergens veilig”. Houd dat maar goed vast! Met een vriendelijke groet, m.n. voor degenen die een moeilijk leven hebben,
uw ds. J.A.H. Jongkind.