De lijdenstijd is in de kerk een bijzondere tijd. Stil, eerbiedig en verwonderd zien we Christus op Zijn kruisweg naar Jeruzalem en Golgotha gaan. Wij bidden om de doorwerking van het evangelie van Zijn plaatsbekledend sterven. Wij bidden, dat de prediking van het lijden van Christus voor ons allen tot zegen zal zijn. Met een vriendelijke groet,
Uw ds. J.A.H. Jongkind.