Ga naar de inhoud

Tenslotte

Ons vroegere gemeentelid mevr. N. Schrier-Slotboom die nu in “Graafzicht” woont, hoopt morgen (D.V. 11 febr.) 100 jaar te worden. Wij wensen haar als de gemeente waar zij zo lang heeft gewoond daarmee van harte geluk. Mevr. Schrier, moge u zich voor nu en voor de grote toekomst geborgen weten in de hoede van de Allerhoogste. God zegene u.
De komende zondag hopen wij het Heilig Avondmaal aangericht te zien staan. Om de zonden van onszelf en een ander te vergeten; daar zijn wij niet toe in staat. Altijd blijft de herinnering aan de zonde in ons. De herinnering aan de zonde als een steen op je hart. Of wij zeggen: “Het is wel weer goed; maar je moet toch altijd oppassen met de mensen; en zoals het geweest is, wordt het nooit meer”. Maar dat is bij God heel anders. God kan wel vergeven en vergeten. En zoals het geweest is (ik bedoel: zoals het in het paradijs geweest is) wordt het wel weer. Om het offer en het lijden van Christus gedenkt God onze ongerechtigheden niet meer. Hij neemt ons verleden weg en onze zwarte zonden en Hij geeft ons een wit en nieuw leven daarvoor in de plaats. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.