Willeke Kortlever en haar vriend Ronald Kielenstijn zijn gisteren, als alles volgens plan is verlopen, uit Australië weer naar Nederland gekomen. De gezondheidstoestand van Ronald heeft hen daartoe genoodzaakt. Een grote moeilijkheid is deze jonge mensen op de schouders gelegd. Henk en Mieke, onze koster en zijn vrouw, dragen dit met hen mee. Moge God hen helpen en hun last verlichten. Wij bidden om een gezegende zondag. `s Morgens bereiden wij ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Met aandacht en ontzag luisteren wij naar de dringende en liefderijke woorden van het formulier en van de prediking waarmee wij worden aangespoord om het leven bij Christus, de Levensbron, te zoeken. Buiten Christus is ons leven een leeg leven. Buiten Christus wanen we ons rijk, maar hebben we niets. “Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde” (Ps.73:25). Met een vriendelijke groet aan u allen,
uw ds. J.A.H. Jongkind.