Ga naar de inhoud

Tenslotte

Wij kregen de afgelopen tijd heel veel lieve, goede, gezegende en knusse wensen van u. Uw dominee en zijn vrouw hebben dat zeer gewaardeerd. Op onze beurt wensen wij u en jullie ook een goed en gezegend nieuwjaar! Met een hartelijke groet, zoals uit het bovenstaande blijkt ook van mijn vrouw, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.