Wij kregen de afgelopen tijd heel veel lieve, goede, gezegende en knusse wensen van u. Uw dominee en zijn vrouw hebben dat zeer gewaardeerd. Op onze beurt wensen wij u en jullie ook een goed en gezegend nieuwjaar! Met een hartelijke groet, zoals uit het bovenstaande blijkt ook van mijn vrouw, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.