Ga naar de inhoud

Ten slotte

Komende zondag zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Dit zal zowel in de morgen- als in de avonddienst gebeuren, zodat iedere groep de gelegenheid krijgt aan de viering deel te nemen. In de avonddienst zal ook een moment van dankzegging zijn. In de voorbereidingspreek van 2 Kron. 30: 1-12 kregen we een ‘brief van de Koning’. In die brief een hartelijke, maar ernstige uitnodiging: ‘Kom dan, alle dingen zijn gereed’. Koning Hizkia nodigde het volk uit om het Pascha te vieren. Het feest van de bevrijding uit Egypte. Zo wordt ook onze gemeente uitgenodigd tot het feest van bevrijding van zonde, duivel en dood. Bij het avondmaal denken we niet alleen aan Goede Vrijdag, maar ook aan Pasen. De Heere Jezus heeft de dood overwonnen. “Doe dit tot Mijn gedachtenis’, zegt Jezus. Hizkia roept het volk op: ‘Geef de Heere de hand en kom naar Zijn heiligdom’. Als we Zijn uitgestoken Hand, een doorboorde Hand mogen grijpen, laat Hij ons niet meer los. Dan mogen we Hand in hand door het leven. De kerkenraad wenst u een gezegende Avondmaalsviering toe. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad