Ga naar de inhoud

Ten slotte

Afgelopen maandagavond hadden we mannenvereniging. Een bijzonder moment. Een heel jaar niet bij elkaar geweest. En nu mochten we ons met twintig broeders verdiepen in de profeet Elia. Het was ook nog op een andere manier bijzonder: onze broeder en vriend Kees van Wijk van de Damseweg nam afscheid. Samen met zijn vrouw Rieka gaat hij in Hardinxveld wonen. Hij heeft bijna tachtig jaar aan de Damseweg gewoond! Een tientallen jaren lid van de mannenvereniging geweest. In zijn afscheidswoord citeerde hij 2 Kor. 13: 11-13: “Ten slotte broeders, verblijd u, laat u terecht brengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van Heilige Geest zij met u allen. Amen”. Wij wensen Kees en Rieka Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad