Ga naar de inhoud

Ten slotte

Pinksterdienst. Zondagmorgen zal prop. Van der Schee ons vanuit Romeinen 12 oproepen ‘Vurig van geest’ te zijn. Een aantal aspecten van gemeente-zijn komen aan de orde als zijnde ‘tekenen van vuur’ in de gemeente; je verblijden in de hoop; geduldig zijn in de verdrukking; volharden in gebed; anderen dienen. Dat alles in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden. Na afloop kunt u letterlijk vuur vanuit de kerk mee naar huis nemen. De kinderen hebben speciaal daarvoor lantaarntjes gemaakt. We wensen elkaar een gezegend Pinksterfeest!
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad