Ga naar de inhoud

Ten slotte

We zien uit naar de diensten van zondag. Weer een feestelijk zondag. In de morgendienst mag de doop bediend worden aan Iza Theunisse, dochtertje van Linda en Jacquo. Naast de hoorbare verkondiging van Gods Woord is er ook het zichtbare teken en zegel van God trouwverbond. In Zijn grote zondaarsliefde breidt de Heere Zijn reddende en zegenende handen uit naar de kleine kinderen. Juist bij de kinderdoop zien we zo duidelijk dat de Heere altijd de Eerste is. We wensen de doopouders de hulp en de leiding van Gods Geest toe wanneer ze in het midden van familie, vrienden en veel gemeenteleden op afstand hun ja-woord mogen uitspreken. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad