Ga naar de inhoud

Ten slotte

Toen Hij de gestalte van een dienstknecht op Zich nam in onze natuur, werd Hij wat Hij voorheen nooit was geweest, maar Hij hield niet op te zijn wat Hij altijd is geweest in Zijn goddelijke natuur. Hij Die God is, kan nooit ophouden God te zijn (John Owen 1616 – 1683). Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad