Ga naar de inhoud

Ten slotte

Het wonder van gebed is het antwoord voor bezorgdheid, zei Corrie ten Boom eens. Zij kon het zo beeldend verwoorden. Bidden als een rugzak die we dragen. Vaak bidden we tot God, stallen al onze zorgen uit onze rugzak voor Hem neer. Maar na het amen van ons gebed doen we de zorgen vaak weer terug in de rugzak. Zo blijven we er mee voorttobben. Bidden is het antwoord voor bezorgdheid. Althans, bidden zoals de Heere Jezus het ons geleerd heeft. Vanuit het vast vertrouwen dat de Vader in de hemel zorgt. De lelies kunnen ons heel wat bijbrengen, zegt Jezus in de Bergrede. Zij werken niet, zij spinnen niet. Zou God dan niet voor Zijn kinderen zorgen? Dat is een hele gebedsles. Alle zorgen uit onze zware rugzak voor God uitstallen, en dan te bidden in het Ene offer: om Jezus’ wil….Amen. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad