Ga naar de inhoud

Ten slotte

In de wereld om ons heen zien we dat nog steeds velen hun best doen om niet in God en in Jezus Christus te geloven, niet in Zijn volbrachte werk op Golgotha en niet in Zijn opstanding. De Heere wil mensen nog steeds een nieuw hart geven, zodat ze léven. Leven voor Hem en getuigen van Hem. Zo leven we naar Pasen toe. En wat er ook gaande is in deze wereld, en al kunnen we niet eens Pasen vieren met de hele gemeente in de kerk, Hij is machtig om ons een gezegend Paasfeest te geven. Wat zou het geweldig zijn, als mensen, die nooit eerder geloofden in de opgestane Heer en Heiland, juist in deze moeilijke tijd zich buigen voor de almachtige God en in aanbidding neer knielen voor Zijn Zoon, Jezus Christus. Híj is sterker dan de dood! Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht (Joh. de Heer 25:2). Een onbegrijpelijk wonder. Hij deed het uit liefde voor ons. Zondag hoorden we het in de verkondiging. In de helse pijn aan het kruis zorgde Hij nog voor Maria, Zijn moeder. En terwijl het één minuut voor twaalf was in zijn leven, vroeg de misdadiger die naast Hem hing: ‘Denk aan mij als U in Uw koninkrijk gekomen bent’. Hij vroeg een gedachte en kreeg het Paradijs. Prijs Zijn Naam! Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad