Ga naar de inhoud

Ten slotte

Medicijn. De wetenschappelijke zoektocht naar ‘het medicijn’ staat in onze dagen in het middelpunt van de publieke belangstelling. Zodra er weer een vaccin is goed gekeurd door het EMA gaat de vlag uit. En ze werken, zegt men. De ene wat beter dan de andere. Het beschermt ons tegen corona, maar redt het ons? De schrijver van het Bijbelboek Prediker heeft ook een grootschalig onderzoek op touw gezet. Eigenlijk is hij ook op zoek naar ‘het medicijn’. Zijn onderzoek is van levensbelang. Hij is op zoek naar ‘het goed dat nimmermeer vergaat’. Is er in ons leven iets dat echt van blijvende waarde is, dat de vergankelijkheid overstijgt? Daar zocht hij naar. Vaak was zijn conclusie: ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Ons leven heeft dus geen zin? Ja, toch wel. Aan het einde van zijn boek breekt Gods Geest er door heen en krijgt Salomo het te zien: ‘Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God, en houd Zijn geboden’. Niet alles is zinloos. Dát heeft blijvende waarde waar Christus centraal staat, waar er sprake is van bekering en overgave, waar we door Christus’ bloed worden gereinigd en voor eeuwig worden vrijgesproken,. Te weten Zijn eigendom te zijn, gekocht met Zijn bloed. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Daarom vieren we straks Pasen. Dat medicijn staat helaas niet altijd in het middelpunt van de belangstelling. Het virus dat de wereldbevolking in haar greep houdt, wordt veelal als een groter probleem gezien dan het virus dat zonde heet. En toch gebeurt het: een doorbraak in een mensenleven, in een mensenhart. Ook in ons hart?
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad