Ga naar de inhoud

Ten slotte

Sloop pastorie. Ja, het gaat er nu toch echt van komen. Afgelopen week zijn we gestart met het verwijderen van de struiken en bomen. Ook zijn de dakpannen verwijderd. Komende weken wordt er een aanvang gemaakt met het verwijderden van al het hout in de pastorie. Zodra we de sloopvergunning hebben wordt de pastorie gesloopt. Na de sloop wordt het perceel opgehoogd met grond en na het verkrijgen van de bouwvergunning wordt er zo spoedig mogelijk gestart met de bouw. Hierover zijn afspraken gemaakt met fa. De Zeeuw die de pastorie gaat bouwen. Wilt u komen helpen met slopen of een andere werkzaamheid, dan kunt u zich opgeven bij Arjan van Meijeren.
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad