Ga naar de inhoud

Ten slotte

De opmerkzame lezer had het natuurlijk al gezien. Woensdag hebben we twee ‘Vissers’ als voorganger. Mooi hè, je mag het evangelie verkondigen en je naam is ‘Visser’. Dat heeft een extra dimensie. Ik moet daarbij denken aan Matth. 4: 19. Jezus zegt tegen de discipelen: ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken’. Mensen vangen klinkt wat raar. Het woord ‘vangen’ heeft hier de betekenis van ‘in leven houden’ of ‘tot leven brengen’. We zijn allemaal onderdeel van een grote mensenzee. Zullen we ons laten vangen in het leefnet van Gods liefde en genade voor zondaren?
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad