Ga naar de inhoud

Ten slotte

De laatste woorden die de Heere Jezus op aarde tot Zijn volgelingen gesproken heeft: “En u zult Mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”. In Rusland en de andere voormalige Sovjet-Unie landen zijn nog steeds miljoenen mensen die Christus niet kennen. Velen hebben het evangelie nog nooit duidelijk gehoord. Met regelmaat hebben kerken te maken met tegenwerking en vervolging. Dat geldt met name voor de landen Oezbekistan, Kazachstan en Turkmenistan. Deze landen hebben allemaal een islamitische cultuur. De islam maakt er ook een opleving door. Als mensen tot bekering komen betekent dit vaak uitsluiting door de familie. Friedestimme steunt deze mensen door op te roepen tot gebed, door kaartenacties te organiseren en door contact te zoeken met de overheden van de betreffende landen. Zullen we het initiatief van de vrouwenvereniging van harte ondersteunen?
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad