Ga naar de inhoud

Ten slotte

Rond de komende feestdagen zal de kerkbode verschijnen in een editie van twee weken en wel op woensdag 23 december. De kerkbode van 1-1-2021 vervalt. Kopij dus graag tijdig (tot uiterlijk vr. 18 dec.) aanleveren.
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad