Ga naar de inhoud

Ten slotte

Met dankbaarheid kijken we terug op de avondmaalsviering van afgelopen zondag. Ik eindig met een gebed:

DANKZEGGING HEILIG AVONDMAAL

Heer’, we hebben in onze eigen bank aangezeten,
U hebt ons Zelf genodigd, U gaf ons brood,
o nee, het was veel meer dat U ons bood.
U gaf Uzelf, laat ons toch nooit vergeten,
hoe U Zich liet verbreken en verwonden,
voor al onze gebreken en onze zonden.

U hebt de beker aan ons gegeven,
gevuld met rode wijn, als een gedachtenis
aan het bloed van U, dat eens vergoten is.
Wat een genade, Heere, wij mogen leven!
Omdat U voor ons wilde lijden en sterven,
mogen wij eens het Koninkrijk beërven.

Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad