Ga naar de inhoud

Ten slotte

We denken aan onze jongeren die staan in de maalstroom van de tijdgeest. Ze hebben het vaak niet gemakkelijk. Er komt veel op hen af. Zoveel verleidingen en verlokkingen. Jonge mensen, verwacht het van de Heer, leef naar Gods geboden, lees je Bijbel en bidt elke dag om Gods kracht. “Heere, houdt U ze vast als wij ze los moeten laten en laat Uw kracht boven hun zwakheid staan”. Gelukkig is de God van het verbond sterker dan alle machten en krachten die hen omringen.

GEBED VAN EEN MOEDER

O God, ik bid U voor mijn kinderen,
ik ben bang dat zij U vergeten,
dat zij van veel dingen veel zullen weten,
maar niet, hoe zij de echte vrede vinden.

Ik bid U voor de lieve kinderen van mij;
soms denk ik dat ik ze niet kan bereiken,
en dat ik enkel machteloos toe kan kijken.
Wilt U dan staan, Heer, aan hun rechter zij?

O God, ik bid U voor mijn dochter, mijn zoon,
want hij / zij heeft pijn en allerhande zorgen.
Voor mij houdt hij / zij die meestal goed verborgen;
zij willen niet, dat ik hen mijn bezorgdheid toon.

Ik bid voor hen, ze zijn intussen al groot,
en hebben allebei de weg tot U geweten:
Heer, geef dat zij U nooit verlaten, U vergeten
en toon hen Uw liefde, sterker dan de dood!

Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad