Ga naar de inhoud

Ten slotte

In 1949 is de Israëlzondag ingesteld. Een zondag in het jaar waarop tijdens de kerkdienst in prediking en gebed speciaal aandacht wordt gevraagd voor de verhouding tussen Kerk en Israël. In haar kerkorde belijdt onze PKN haar onopgeefbare verbondenheid met Israël. Het houdt zijn bijzondere plaats in Gods heilsplan. Wij, niet-Joden, delen in de zegeningen van Zijn verbond met Israël.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad