Ga naar de inhoud

Ten slotte

‘En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo’ (1 Kon. 4). Denkt u er ook weleens met weemoed aan terug? Ik bedoel de tijd voor de pandemie. Toen we nog geen weet hadden van een coronavirus. Eigenlijk is dat nog maar een half jaar geleden. Toen gaven we elkaar gewoon een hand en zaten we met z’n allen bij elkaar. De hele gemeente ging naar de kerk om te horen naar Gods Woord en zongen we tot Zijn lof en eer. Mag je dat het goede leven noemen? Onbezorgd je ding doen? De bijbel laat ons zien dat het goede leven een gave is van God. Daar mag je dankbaar van genieten. Dat goede leven is niet los te zien van een goede Koning. Dat geldt voor aardse koningen en regeringen, maar in het licht van het Nieuwe Testament schrijven we het met een hoofdletter. Het echte goede vinden we alleen bij Hem, Die arm werd om ons rijk te maken. Is Hij onze Koning? Zo mooi als in de tijd van Salomo is het nooit meer geworden in de geschiedenis van Israël. Maar wie bij Koning Jezus hoort, mag dankbaar genieten van het goede in dit leven en weten van een toekomst die elke gouden eeuw overtreft.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad