Ga naar de inhoud

Ten slotte

Een nieuw schooljaar. De vakantie is weer voorbij. Veel verre reizen zijn er dit jaar niet gemaakt. We hebben ons eigen landje weer herontdekt. Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Hoe zal het gaan? De angst voor besmetting met het coronavirus is nog lang niet voorbij. Mag het weer een ‘gewoon’ schooljaar worden? Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Spannend, voor leerlingen en hen die het onderwijs verzorgen. Ons onderwijs vraagt veel van leerling en leraar. Repetities, toetsen, schoolonderzoeken, stages, examens etc. We bereiden ons voor op… Maar bereiden we ons ook voor op het leven hierna? Dit is een vraag aan ons allemaal. Ook voor ouderen is het belangrijk onderwijs te ontvangen. Elke zondag wil de Heere ons onderwijzen vanuit de Schrift. Afgelopen zondagmorgen wees ds. Blenk ons op Ps. 25. God is recht, dus zal Hij door onderwijzing hen, die dwalen, brengen in het rechte spoor. We hebben het allemaal zo nodig: onderwijs en opleiding voor de taak hier en nu, maar ook als voorbereiding op het leven hierna. Hij zal leiden ‘t zacht gemoed, in het effen recht des Heeren: wie Hem need’rig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. Wat een geweldige belofte zit hierin. Hij wijst de weg. Mijn hand in Zijn Hand! `Al de weg leidt mij mijn Heiland`. We bidden alle leerlingen en leerkrachten een gezegend nieuw schooljaar toe.
Hartelijke groet,
De kerkenraad