Ga naar de inhoud

Ten slotte

Volharden is nu zo nodig. We zien steeds meer voorbeelden van mensen die het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Gezellig dicht bij elkaar zitten en staan. Het is zo menselijk en begrijpelijk. Het is in het geestelijk leven net zo: eventjes volhouden met Bijbellezen en bidden lukt ons vaak wel. Maar algauw verslapt onze aandacht. Niet voor niets zeggen we dat volharding ook een vrucht is van de Heilige Geest. Laat het ons verlangen en gebed zijn om zoveel mogelijk het kerkbezoek weer op te pakken en onder het Woord te zijn. Van de eerste gemeente in Hand. 2 wordt gezegd:’ Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen’. Laat het ons tot voorbeeld zijn.
Hartelijke groet,
De kerkenraad