We zien uit de diensten van komende zondag.
Hartelijke groet,
De kerkenraad