Ga naar de inhoud

Ten slotte

In dankbaarheid kijken we terug op de belijdenisdienst van zondagmorgen. Altijd weer een ontroerend moment. Jullie ja-woord heeft geklonken in Brandwijk en is gehoord in de Hemel. Fijn dat de familieleden en vrienden erbij konden zijn en wij als gemeente konden door goed videowerk alles mooi meebeleven. En nu, na de belijdenis? Belijdenis doen is niet eenmalig ‘ja’ zeggen, maar dat voortdurend blijven doen. We beloven op Jezus te blijven zien: trouw te zijn in bidden en Bijbellezen en ons actief in te zetten voor onze gemeente. Dat kan niemand vanuit zichzelf. God Zelf belooft hiervoor Zijn Geest en kracht te geven. In het Bijbelboek Hebreeën staat de oproep om trouw te blijven aan de belijdenis: “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” (Hebreeën 4:14). Na je belijdenis ben je ‘belijdend lid’ van onze gemeente. Dit houdt onder meer in dat je mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal, stemrecht hebt en ambten binnen de kerk mag vervullen. We wensen jullie een gezegende tijd toe.
Hartelijke groet,
De kerkenraad