Ga naar de inhoud

Ten slotte

Vol. Hoe maken we zoveel mogelijk plaatsen in de kerk? Daar zijn kerkenraden, kerkrentmeesters en kosters druk mee in de weer. Het zal voorlopig nog niet lukken om iedereen elke eredienst een plaatsje aan te bieden. We zijn, pijnlijk genoeg, begrensd in onze mogelijkheden. Niet begrensd in Zijn mogelijkheden is onze Heere God. Hij bereidt voor al Zijn kinderen een plaats. Hij zorgt ervoor dat Zijn huis vol wordt. Het gaat dan niet over de tempel, of de kerk, maar over de hemel. Jezus zegt: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”. Door Zijn dood, opstanding en hemelvaart opent Hij een weg die wij niet konden en kunnen openen. De weg naar de hemel, naar het Vaderhart van God. Zo wordt het huis van Zijn Vader vol. De kerk noemen we de werkplaats van de Heilige Geest. Zondagavond keken we met onze gastpredikant naar de maquette boven de kerkdeur. Daar lazen we: “voor den christenen van Brandwijk en Gijbeland, tot eene oefenplaats van geloof, hoop en liefde’. Juist waar het Woord opengaat, wil de Heilige Geest werken. En waar de Geest werkt, worden zondaren gerechtvaardigd door het geloof en zo wordt Gods huis volgemaakt. Juist in onze kerk, in Gods huis, horen we de liefdevolle prediking: ‘Nog is er plaats!’. We worden steeds weer genodigd. De Heere wil ons erbij hebben. Gods huis wordt vol. Van zes, naar dertig tot honderd? Nee, naar een menigte die niemand tellen kan.
Hartelijke groet,
De kerkenraad