Ga naar de inhoud

Ten slotte

Iedereen neemt het in de mond. Het ‘nieuwe normaal’. Er wordt gezegd dat het de premier is die dit bedacht heeft. Het zou me niet verwonderen. In dit ‘nieuwe normaal’ moeten we anderhalve meter afstand houden, geen evenementen bezoeken, voorlopig niet zingen. Tegen het onzichtbare virus is dit een goede en begrijpelijke maatregel. Maar toch zouden we ook kunnen zeggen: het ‘nieuwe abnormaal’. God heeft de mens geschapen tot Zijn eer, om Hem groot te maken en te dienen en om er te zijn voor de medemens. Dat was het ‘normaal’ naar Gods schepping! God liefhebben bovenal en de naaste als jezelf. Maar de mens is gevallen, ging zijn eigen weg. Er kwam een breuk. De mens was niet meer zoals God hem bedoeld had. Het werd ‘abnormaal’. Maar God liet ons niet los. Hij stuurde het liefste dat Hij had: Zijn eniggeboren Zoon. Een christen die leeft uit Gods verzoenend heilswerk is onderweg naar een ander ‘normaal’, een ‘Nieuw Normaal’ in het nieuwe Jeruzalem om verheugd en verwonderd eeuwig met God en de naaste in harmonie te leven.
Hartelijke groet,
De kerkenraad