Ga naar de inhoud

Ten slotte

Het waren er ruim vijfeneenhalf miljoen. Kijkers die afgestemd hadden op de persconferentie van onze premier. Wat verwacht werd, gebeurde ook. De regels worden versoepeld. Toen ik googelde op de RIVM zag ik dat daar tien zwarte stippen stonden en daarachter tien leefregels. Om ervoor te zorgen dat we andere mensen niet besmetten, of zelf besmet raken en aan het virus zouden kunnen overlijden. Onwillekeurig moest ik denken aan de Sinaï. Daar stonden twee miljoen mensen die met heilig ontzag naar de berg staarden waar Mozes de tien geboden, de tien leefregels van God ontving. Was dat nodig? Ja, de mensen toen en wij hier zijn allen besmet met het virus van de zonden. En daar is geen vaccin tegen te maken. Daar waar de RIVM-regels onze vrijheid beperken, daar gaf God ons de tien Woorden om in vrijheid te kunnen leven, om God te loven en te prijzen, Hem te dienen. God geeft een reden bij Zijn regels en die reden is Hijzelf. Omdat Hij de Schepper is en de Bevrijder. Gods richtlijnen zijn ervoor dat we een veilig en heilig leven kunnen leiden. Zijn geboden vormen ons. We mogen dankbaar zijn dat we een overheid hebben die begaan is met de volksgezondheid. In andere landen zien we dat wel anders. De premier kondigde versoepeling van de regels aan. God heeft Zijn leefregels nooit versoepeld of afgebouwd. Zo van: mensen, het kan nu wel iets minder. Nee, die blijven van kracht. Het ligt ons niet zo om ons aan regels te houden. Het liefst laveren we er een beetje tussendoor. Ongemerkt vergeten we afstand te houden, handen te wassen of thuis te blijven. En hoe is dat met de tien geboden? We moeten het maar eerlijk bekennen: we schieten hierin schromelijk tekort. Als het van ons afhangt zouden we de dood sterven, de eeuwige dood. Er is er maar Eén die de wet kon houden: Jezus. Hij kwam om de wet te vervullen. Wat een wonder van genade dat we een liefdevolle Vader hebben die omziet naar mensen die aan alle kanten tekortschieten. Hij schroomde niet Zijn eniggeboren Zoon te sturen om in onze plaats te sterven. Daar waar wij nu moeten gaan leren om afstand te houden, daar doet God het tegenovergestelde. Hij wil heel dicht bij ons komen. “Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart’. Hij wil ons dragen door moeiten en zorgen heen. Hij zorgt voor ons in leven en sterven.
Hartelijke groet,
De kerkenraad