Ga naar de inhoud

Ten slotte

Spijt kijkt achterom, angst kijkt in het rond, zorgen kijken naar binnen, maar geloof kijkt omhoog. Afgelopen donderdag vierden we Hemelvaartsdag. Keken we omhoog. Precies zoals de discipelen gedaan hebben. Had het niet fijner geweest als Jezus gewoon op aarde gebleven was? Nee, toch niet. Hij bracht onze zonden aan het kruishout, overwon de macht van de dood en is nu bij Zijn Vader. Hij bidt en pleit voor ons. Om de verbroken relatie te herstellen. En… Hij laat ons niet alleen achter, als wezen. Hij stuurt Zijn Geest om ons te vullen met Zijn liefde. Geloof kijkt omhoog. Jezus is er. Hij wacht en vraagt ons Hem te volgen. Ik ben dankbaar voor wie Hij is, en wat ik van Hem ontvang. U ook?
Hartelijke groet,
De kerkenraad