Ga naar de inhoud

Ten slotte

D’ algoede God zij ons genadig, En zegen’ ons met overvloed; Hij doe Zijn aangezicht gestadig, ons lichten en Hij zij ons goed! (Ps. 67:1)
Hartelijke groet,
De kerkenraad