Ga naar de inhoud

Ten slotte

Een familie in ‘lockdown’. Meer dan een jaar! zaten Noach, zijn vrouw en kinderen opgesloten in de ark. Slechts één raam, geen terras, geen internet, geen telefoon, geen YouTube, geen Facebook en geen Netflix. Ze hoorden alleen maar de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en Zijn Woord gehoorzaamde. De ark werd een ‘Ark der Behoudenis’. Hoewel er buiten een oceaan is met virusdreigingen en we nu als het ware in een storm zitten, mogen we weten dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees Hem trouw en wacht geduldig. De regen zal stoppen, de storm zal luwen en de regenboog zal verschijnen. Het zal uiteindelijk goedkomen! “Want Ik ben de Heere, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.”(Jes. 41:13)
Hartelijke groet,
De kerkenraad