Ga naar de inhoud

Ten slotte

In deze hectische tijd wordt er meer over corona gesproken dan over Goede Vrijdag en Pasen. Is het de angst voor het onbekende? Angst om ziek te worden? Hoe gaat het met mij als ik besmet raak? Begrijpelijk toch? Ja, heel begrijpelijk. Juist daarom is het zo belangrijk dat we weten en geloven wat er op Goede Vrijdag gebeurd is. God stuurde zijn Zoon naar deze wereld. ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen!’(Jes. 53). Hij stierf voor ons en opende de deur naar het Vaderhuis. Gelooft u dat ook? Kwam Hij ook voor U? Als dat zo is geeft het innerlijke rust en mogen we ons leven aan Hem toevertrouwen, wat er ook gebeurt. Velen vragen zich af wat deze pandemie te betekenen heeft. Komt het door de manier waarop wij met de aarde omgaan? Dat er te veel mensen op aarde leven en er te veel gereisd en gehandeld wordt? Of spreekt God en laat Hij zien hoe klein en kwetsbaar wij mensen zijn? Mensen die denken alles in de hand te hebben. Ik durf er niets over te zeggen. Maar één ding weet ik wel: dit alles gaat niet buiten de Schepper van hemel en aarde om. Hij is de Almachtige en Hij is ook onze Vader. Immers zo begint het gebed dat Hij ons geleerd heeft. Een Vader die in liefde naar Zijn kinderen omziet en in alle omstandigheden bij ons is. Laat het ons gebed zijn dat deze angstige tijd toch velen tot zegen mag zijn.
Hartelijke groet,
De kerkenraad