Ga naar de inhoud

Ten slotte

Kent u kerkvader Augustinus? Weet u iets van zijn leven? Voor zijn bekering leefde hij net zo’n leven als veel mensen in onze tijd. Hij kwam uit een middenstandsgezin. Zijn moeder Monica was christen, zijn vader niet. Zij vertelde haar zoon over het geloof in Jezus Christus. Toen Augustinus opgroeide, liet hij zijn christelijke opvoeding helemaal los. Hij ging de wereld in en achterna. Hij leidde een leven los van de Heere God. Dit tot groot verdriet van moeder Monica. Het was haar dagelijks gebed of de Heere haar zoon niet los zou laten. Augustinus was zoekende. Maar al die tijd vond hij maar geen antwoorden op zijn vragen. Al die tijd bleef zijn hart onrustig. Ondanks dat onrustige hart bleef hij weg van het geloof. Hij had een goede opleiding en een goede baan. Hij dompelde zich onder in werelds vermaak. Zo voor het oog echt iemand die het helemaal gemaakt had. Iemand waar heel veel mensen misschien wel jaloers op zouden zijn. Maar… zijn hart was door al die weelde en vermaak niet tot rust gekomen. Dat is wat: goed boeren en geen rust vinden voor je hart. Maar hij bleef zoeken naar de waarheid, naar de diepere betekenis van het leven. Dat vond hij maar niet in de pleziertjes en het vermaak. Maar de Heere God bleef hem zoeken en liet hem niet los. Pas toen Augustinus zich overgaf aan God, vond hij rust en vrede. Augustinus heeft het ervaren. Daarom roept hij het ons nog toe: ‘Geef je hart aan God, vertrouw je leven aan Hem toe. Want, zo zegt hij, ‘onrustig is ons hart totdat het rust vindt bij U’. Die rust en vrede wensen wij u toe.
Hartelijke groet,
De kerkenraad