Ga naar de inhoud

Ten slotte

We mogen terugzien op een goede avondmaalsviering. Het is een gedachtenismaaltijd. De Heere Jezus leert ons: “Doe dit tot mijn gedachtenis”. We gedenken het grote offer dat Hij voor ons gebracht heeft. Elke avondmaalsviering is ook een profetie. Het avondmaal laat ons vooruitkijken. In Matth. 26: 29 staat: “ …tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader”. Het avondmaal ziet uit op het feestmaal dat niet meer eindigt. Eeuwig zullen we het vieren met het Lam. Wat een dag zal dat zijn!
Hartelijke groet,
De kerkenraad