Ga naar de inhoud

Ten slotte

Het is goed dat de Heere momenten geeft in ons gemeenteleven om tot onszelf in te keren. Het gaat nu even niet om een ander. In de tekenen van brood en wijn komt de vraag naar ons toe die McCheyne zo prominent aan de orde stelt in dat bekende gedicht: ‘hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God’. Maar ook en vooral overdenken we wie Hij wil zijn voor een zondig mens als ik ben. Zijn liefde is zo groot, zo volkomen, een hemelse overweldigende liefde: dit deed Ik voor u… Onbegrijpelijk. Daarmee eindigt het niet. Want Zijn liefde geeft ons de kracht om te strijden tegen de dingen die niet naar Gods wil zijn. Het geeft ons kracht voor de heiliging van ons leven. Laat ons aan deze dingen niet voorbij leven, maar er ernst mee maken. Het avondmaalsformulier zegt: waar onze gebreken ons van harte leed zijn, dat God ons tot waardige medegenoten van de tafel van Zijn Zoon Jezus Christus zal houden. De kerkenraad wenst u een goede voorbereidingszondag en -week toe.
Hartelijke groet,
De kerkenraad