Zondagmorgen meteen na de dienst kunt u, op de gebruikelijke plaats voor de preekstoel, de vertrekkende en ook de bevestigde broeders de hand drukken. De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.
Hartelijke groet,
De kerkenraad