Ga naar de inhoud

Ten slotte

Voorbede is een vast onderdeel in onze liturgie. Het is fijn om als gemeente te bidden voor bepaalde personen, voor mensen die moeiten en zorgen hebben, voor belangrijke dingen die moeten plaatsvinden, voor problemen in de samenleving, voor rampen waar ook in de wereld etc. We nemen het dan ook mee naar huis en ook daar mag het gebed doorgaan. Soms komen er vragen om voorbede uit de gemeente. Zo hebben we onlangs als gemeente ernstig gebeden voor Carola Schouten, onze Minister van Landbouw. Er komt heel wat op haar af. Ook al lijkt de storm nu even geluwd, toch zijn alle ogen op haar gericht. Er moeten oplossingen komen. Boeren en bouwers zijn alert. Nu telt onze kerkenraad negen broeders waarvan er zes agrariër zijn. Met vreugde en toewijding proberen zij hun ambtswerk in te vullen en met veel inzet en passie runnen zij hun boerenbedrijf. U begrijpt dan dat dit onderwerp ook weleens over de kerkenraadstafel gaat. Met elkaar maken we ons ongerust. De polarisatie neemt toe. Belangen kunnen botsen: rentmeesterschap of economische groeicijfers; voedselproductie of klimaatdoelen? Hoe komen we hieruit en hoe dan verder? Ik weet het niet. Maar laten we het brengen bij Hem die helemaal aan het begin stond en nog staat: de Schepper van hemel en aarde. Zijn naam is Raad. Als we om wijsheid vragen, wil Hij het schenken. Mild en overvloedig. Is dan alles meteen opgelost? Nee, maar dan mogen en kunnen we in rust en vertrouwen wegen zoeken die recht doen aan de verschillende belangen en aan onze opdracht om de aarde te bewonen en te bewerken. Verbinding zoeken in plaats van polariseren. Onze buurdominee zei vorige week in de preek: ‘In het Hemelse paradijs zullen de boeren en de koeien niet meer gezien worden als vervuilers, maar de ruimte krijgen om de Heere te loven. Bidt u mee om wijsheid voor de regering van ons land?
Hartelijke groet,
De kerkenraad