Ga naar de inhoud

Ten slotte

Het is niet niks wat we meekrijgen vlak voordat we de kerk verlaten deze eerste zondag van het jaar, zelfs alle zondagen van het jaar. Dat was het afgelopen jaar zo, maar ook de zondagen die nog mogen komen:
‘De Heere zegene u en behoede u!
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’

De zegen bestaat uit meerdere lagen. De Heere zegent ons. Gods zegen is in de Heere Jezus vlees en bloed geworden. De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij al de dagen bij de gemeente zal zijn, tot op de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Hij behoedt ons. Behoeden duidt op bescherming. Hij wil dicht bij ons zijn. Hij doet Zijn aangezicht over ons lichten. Door de zonde wendt de Heere Zijn aangezicht af. Maar als God je zegent, keert Hij Zijn aangezicht juist naar je toe. Daarvoor is wel genade nodig. We hebben het niet verdiend. Als laatste woord klinkt het woord ‘vrede’, Shalom. Die ontvangen we als God ons zegent en we in Zijn wegen gaan. De shalom omvat heel ons leven. De zegen van God geeft kracht, maakt heel, biedt bescherming en sticht gemeenschap. De kerkenraad bidt u Gods zegen toe voor het nieuwe jaar!
Hartelijke groet,
De kerkenraad