Ga naar de inhoud

Ten slotte

Gemeente, denkt u, denken wij aan onze catechisanten en hen die leiding geven? En bidden we voor ze? Elke dinsdagavond komen de groepen 1-3 bij elkaar en op de maandagavonden de belijdeniscatechisanten. Ik denk hierbij aan die predikant die eens een oude vrouw uit zijn gemeente in het zorgcentrum opzocht. Na aangebeld te hebben en vriendelijk ontvangen te zijn, raken ze al gauw in gesprek over haar ervaringen in het verzorgingshuis. Terwijl de vriendelijke mevrouw heerlijke koffie uit haar Senseo tevoorschijn laat komen, wordt de aandacht van de predikant getrokken door een papiertje op de tafel. Met grote en wat bibberige letters waren op dat papiertje de tijden van de catechisaties geschreven. Als ze even later samen aan een bakkie zitten, vraagt de predikant enigszins verwonderd: “Mevrouw, waarom hebt u daar de tijden van de catechisaties opgeschreven, de tijd dat u die volgde ligt toch al lang achter u”? “Klopt dominee, zegt de vrouw bescheiden, maar deze tijden heb ik opgeschreven om dan voor u en de catechisanten te bidden. Voor u, opdat u de wijsheid en de tact mag ontvangen om met de jongeren om te gaan en voor de catechisanten, opdat het onderwijs aan hun hart gezegend mag worden”. Verblijd en verwonderd zwijgt de predikant… Lieve gemeente, laten de woorden van deze oude wijze vrouw ons tot lering en navolging zijn!
Hartelijke groet,
De kerkenraad