Ga naar de inhoud

Ten slotte

WWW… Waar denkt u aan als u deze drie letters ziet? Juist ja, aan het World Wide Web. Vele keren maken we hier gebruik van als we iets op willen zoeken. Maar… deze letters mogen ook ergens anders voor staan: WAKEN, WERKEN EN WACHTEN. Deze drie woorden kenmerken het leven van een christen. Een christen is waakzaam: De Heere Jezus zegt: “Waak dan want jullie weten niet de dag en het uur waarop de Zoon des mensen komt. Wees waakzaam voor een verkeerde leer. Werken: God dienen en werkzaam zijn in Zijn koninkrijk. En in deze adventstijd: wachten, verwachten! We gedenken Zijn komst naar deze aarde en verwachten Zijn wederkomst. Joh. de Heer zong er al van:
Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!
Refrein:
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

Hartelijke groet,
De kerkenraad